datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
13-02
13.30
Simon Albert Boterkooper, arbeider 32 Hiltje Fledderus Jeen van Ens, logementhouder 36
Roelof Steenbeek, bakker 28
1
15-02
15-02
04.00
Albertus Laurens Thiemen Roek, smid 37 Renske Meinen Frederik Oost, zonder beroep 78
Jenne Oosting, winkelier 46
2
16-02
19-02
17.00
Trijntje Roelof Steenbeek, bakker 28 Catharina van der Goot Hendrik Dikken, winkelier 32
Albert Boterkooper, schoenmaker 52
3
20-02
19-02
11.00
Christiaan Bernardus Joseph Ensing, veehandelaar 25 Willemina Resina Fleer Jeen van Ens, kastelein 36
Entichius Johannes Peereboom, korenmolenaar 22
4
22-02
24-02
12.00
Piet Fokke Wagter, schipper 29 Aaltje Smink Simon Boterkooper, schoenmaker 52
Hendrik Dikken, winkelier 32
5
25-02
01-03
21.00
Willem Jan Doeke Molenberg, arbeider 36 Hendrikje ter Heide Egbert Buisman, arbeider 35
Botte van der Werf, arbeider 32
6
02-03
03-03
03.30
Bertha Hendrik Hendriks van de Boer, postbode 29 Geertje Bakker Jeen van Ens, kastelein 36
Hendrik Dikken, winkelier 32
7
03-03
02-03
10.30
Sjoerd Sijbrandus Hermanus Doedel, melkrijder 45 Baukjen Zwart Wiebe Ruardij, schoenmaker 50
Hendrik Dikken, winkelier 32
8
03-03
16-03
17.00
Jantje Jan van der Sluis, arbeider 33 Kornelisje de Boer Roelof Nijenhuis, kastelein 42
Jeen van Ens, kastelein 36
9
17-03
24-03
18.00
Nanke Martina Rengenerus Wagter, zeeman Nelligje de Vries aangifte: Petrus Peel, geneesheer 65
Gerrit Berendsen, veldwachter 46
Rommert Brandsma, klerk 22
10
26-03
26-03
11.30
Jantje IJme Koes, veehouder 30 Aaltje Kroes Jeen van Ens, logementhouder 36
Wouter Anthonij Steenbeek, veehouder 33
11
27-03
03-04
07.00
Saakjen Petrus Buisman, arbeider 39 Geesje de Lange Barteld Lageweg, arbeider 47
Pelle de Lange, veehouder 30
12
03-04
08-04
18.00
Haije Botte van der Werf, arbeider 32 Martjen Smink Klaas Kok, arbeider 45
Jeen van Ens, logementhouder 36
13
09-04
06-05
05.00
Femmigje Jansen Outjes, zonder beroep 68 Geesje Lens Gerrit Berendsen, veldwachter 46
Rommert Brandsma, klerk 22
14
07-06
01-09
17.00
Antje Lomme van der Veer, bakker 32 Wimpje Fledderus Hendrik ter Heide, havenmeester 60
Jeen van Ens, logementhouder 36
15
02-09
24-09
20.00
Koendert Jan de Lange, arbeider 27 Lutje Zijlstra Hermannus Buisman, fabrieksarbeider 54
Jeen van Ens, logementhouder 37
16
25-09
28-09
23.00
Grietje Albert Kamman, koetsier 45 Wiepkje Mulder Jeen van Ens, logementhouder 37
Rommert Brandsma, klerk 22
17
29-09
13-10
18.00
Annigje Jenne Oosting, winkelier 41 Jantje de Jong Jacob Hardenberg, veehouder 69
Tiemen Roek, smid 37
18
14-10
15-10
12.00
Harmen Jan ter Heide, arbeider 46 Aaltje Oosterhof Klaas ter Heide, arbeider 30
Albert Oosterkamp, visscher 33
19
16-10
03-11
06.00
Geesje Pelle de Lange, veehouder 31 Nelligje Outjes Hendrik Dikken, winkelier 33
Albert Kamman, zonder beroep 28
20
04-11
18-11
01.00
Jacoba Elisabeth Theodora Nicolaas Johannes van ´t Hooft, predikant 31 Elisabeth Frederica Maria Wouters Sieger de Vries, stoombootkapitein 37
Albert Boterkooper, schoenmaker 29
21
20-11
01-12
17.00
Aaltje Hendrik Ruiter, wagenmaker 28 Sjoukjen Bunt Jacob Peter Rood, schoenmaker 59
Hendrik Dikken, winkelier 33
22
02-12
01-12
17.00
Pietertje Hendrik Ruiter, wagenmaker 28 Sjoukjen Bunt Jacob Peter Rood, schoenmaker 59
Hendrik Dikken, winkelier 33
23
02-12
30-12
02.00
Jacob Albert Oosterkamp, visscher 34 Geertje Tapke Oosterhof Peter Schimmel, vrachtrijder 64
Hendrik Dikken, winkelier 33
24
30-12
31-12
03.00
Anthonij Warner Kroes, veehouder 44 Grietje Brandsma Simon Boterkooper, schoenmaker 53
Willem Fledderus, beurtschipper 32
25
31-12
31-12
03.00
Sjouwke Warner Kroes, veehouder 44 Grietje Brandsma Simon Boterkooper, schoenmaker 53
Willem Fledderus, beurtschipper 32
26
31-12

steenwijkerland