datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
03-01
10.00
Welmoed Jan Wagter, visscher 39 Aaltjen de Lange Teunis Stam, visscher 44
IJme de Boer, visscher 30
1
04-01
30-01
18.00
Petertje Harm Wagter, visschhandelaar 21 Aaltje Visser Klaas Kok, arbeider 46
Rommert Brandsma, klerk 22
2
31-01
28-02
03.00
Jacobje Harmen Lageweg, korenmolenaarsknecht 36 Dirkje Spise Barteld Lageweg, visccher 38
Sierd van der Veen, koopman 25
3
28-02
01-03
06.00
Rudolfus Johannes Joseph Ensing, veehandelaar 27 Willemina Resina Fleer Jeen van Ens, logementhouder 37
Joseph Bouma, veehouder 31
4
02-03
12-04
20.00
Andriesje Doeke Molenberg, arbeider 37 Hendrikje ter Heide Harmen Wiegmink, melkrijder 38
Jan ter Heide, arbeider 37
5
16-04
20-06
01.00
Albert Jeen van Ens, logementhouder 37 Rieuwkje Kamman Simon Boterkooper, schoenmaker 54
Wilhelmus Anthonius de Zwart, slager 42
6
21-06
16-07
21.30
Geesje Klaas ter Heide, arbeider 31 Hendrika de Jonge Gerrit Berendsen, veldwachter 48
Harmen van Vels, arbeider 46
7
18-07
22-07
13.00
Grietje Auke Oost, machinist 33 Geertje van der Molen Reinder Steenbeek, hooihandelaar 57
Jeen van Ens, logementhouder 38
8
23-07
13-08
12.00
Antje Harm ter Heide, visscher 33 Andersien ter Heide Jacob Kok, visscher 49
Jan Wagter, visscher 40
9
15-08
27-08
00.30
Pietje Pier Douma, machinist 33 Jeske Fledderus Alardus Fledderus, beurtschipper 43
Albert Boterkooper, schoenmaker 29
10
27-08
12-09
23.45
Antje Alida Melis Haagsma, directeur stoomzuivelfabriek 37 Annigje Nauta Roelof Steenbeek, bakker 30
Wouter Fledderus, postbode 29
11
14-09
28-09
05.30
Herman Jan Johannes Visscher, timmerman 34 Klaasje Roek Gerrit Berendsen, veldwachter 48
Rommert Brandsma, klerk 23
12
28-09
10-10
11.30
Grietje Hendrik Schuuring, arbeider 47 Maretje Oosterkamp Willem Schuuring, fabrieksarbeider 33
Klaas Oost, fabrieksarbeider 43
13
10-10
02-11
11.30
Grietje Jan Dragt, schippersknecht 47 Trijntje de Boer Jacob Peter Rood, schoenmaker 60
Rommert Brandsma, klerk 23
14
03-11

steenwijkerland