datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
14-01
10.30
Aaltje Botte van der Werf, arbeider 34 Martjen Smink Luite van Vels, vischhandelaar 52
Tiemen Roek, smid 39
1
16-01
15-02
19.00
Elisabeth Fronica Joseph Ensing, veehandelaar 27 Willemina Resina Fleer Jeen van Ens, logementhouder 38
Hendrik Donker, veehouder 39
2
16-02
05-03
12.00
Reinder Jan Steenbeek, melkrijder 30 Hermina Buisman Albert Kamman, koetsier 47
Harman Wiegmink, melkrijder 39
3
06-03
23-03
16.00
Geert Roelof van der Werf, arbeider 43 Geertje Hogeterp Klaas Kok, arbeider 37
Rommert Brandsma, klerk 24
4
24-03
15-04
22.00
Pietje Klaasje Wouter Fledderus, postbode 30 Klaasje de Boer Hermannus Fledderus, beurtschipper 71
Willem Fledderus, beurtschipper 34
5
17-04
15-06
23.30
Elisabeth Roelof Harder, visscher 34 Jantje Kok Hendrik ter Heide, havenmeester 61
Simon Boterkooper, schoenmaker 55
6
16-06
24-08
12.00
Harmen Hendrik Dikken, manufacturier 35 Kornelia Schimmel Jeen van Ens, logementhouder 39
Albert Boterkooper, schoenmaker 30
7
25-08
28-08
12.00
Gerardus Hermannus Hermanus Doedel, melkrijder 37 Baukjen Zwart Wiebe Ruardij, schoenmaker 52
Johannes Bosscha, veehouder 42
8
29-08
11-09
15.30

Johannes Hendrikus

Nicolaas Johannes van 't Hooft, predikant 32 Maria Wouters Hendrik Kroes, zonder beroep 60
Hendrik van de Boer, kleermaker 55
9
13-09
23-11
06.00
Bartholomeus Albert Oosterkamp, arbeider 36 Geertje Tapke Oosterhof Luite Harms van Vels, vischhandelaar 53
Luite IJsbrands van Vels, wagenmaker 53
10
23-11
29-12
22.00
Alte Rengenerus Wagter, zeeman 33 Nelligje de Vries Hendrik Kroes, zonder beroep 60
Wilhelmus Anthonius de Zwart, slager 43
11
01-12

steenwijkerland