datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
23-04
10.00
Douwe IJnze Bruinsma, chauffeur 25, geboren te Franekeradeel en wonend te Kuinre. Overleden in de gemeente Kampen. - Hoite Bruinsma, landarbeider
Uilkje Bouma
- 1
26-04
19-05
04.50
Heine Albert Timmerman, zonder beroep 71, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Zwolle. Antje de Vries (†) Andries Heines Timmerman (†)
Pietertje Alberts van der Lende (†)
- 2
24-05
09-06
04.30
Lodewijk Bakker, zonder beroep 4 dagen, geboren te Haskerland en wonende te 's Gravenhage. - -
Frederika Bakker ('s Gravenhage)
Lodewijk de Vries, parapluieverkoper 23 ('s Gravenhage) 3
09-06
21-06
04.30
Marinus Hubertus Goedhart, zonder beroep 12, geboren te Ritthem en wonende in het openbaar lichaam de Noordoostelijke Polder. - Adriaan Goedhart, landbouwer
Helena Maria de Leeuw
Lambert Regeling, aanspreker 49 (Emmeloord) 4
21-06
16-09
17.50
levenloos kind - Karst Aardema, landarbeider 31
Fintje van der Heide
Karst Aardema, landarbeider 31 5
16-09
23-10
10.30
Botte van der Werf, zonder beroep 77, geboren en wonende te Kuinre. Martjen Smink Haije van der Werf (†)
Aaltje Kolk (†)
Jan de Boer, zonder beroep 66 6
25-10
23-10
07.30
Jantje Lap, zonder beroep 56, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Heerenveen. Cornelis Dijkman Lippe Lap (†)
Jantje Strampel (†)
- 7
27-10
29-10
08.00
Johanna Femia Smit, zonder beroep 4, geboren en wonende te Kuinre. - Eusebius Jozef Smit, veehouder
Wilhelmina Margaretha Hol
Reinder Kroes, veehouder 36 8
29-10

steenwijkerland