datum / tijd Overledene Partner(s) Ouders Aangever nr. / datum
20-02
00.30
Christina Anna Peel, zonder beroep 64 jaar en 10 maanden, geboren te Menaldumadeel en wonende te Kuinre. Anthonij Beld Danile Peel (†)
Wiikkje Pieters Cuipers (†)
Petrus Postma, schoenmaker 67
Evert Visser, schippersknecht 30
1
20-01
01-03
23.00
Dedde Nicolaas Jongschaap, schilder 69 jaar en 5 maanden, geboren te Westdongeradeel en wonende te Kuinre. Sijkjen Gadzes Bijlsma Nicolaas Jongschaap (†)
Grietje Krenters (†)
Jacob Buisman, arbeider 49
Alardus de Boer, visscher 42
2
03-03
13-04
07.00
Roelofje Molenberg, zonder beroep 6 maanden, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Raalte. ongehuwd Wicher Molenberg, schipper
Gerina Bos
- 3
16-04
04-05
06.30
Willemtje Pijlman, zonder beroep 35 jaar en 9 maanden, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Hans Oosterhof Jacob Pijlman, arbeider (Oldemarkt)
Tapke Jans de Jong (†)
Laas Doedel, arbeider 59
Kornelis Kamman, arbeider 46
4
05-05
09-10
07.00
Janke Boomsma, smid 42 jaar en 8 maanden, geboren te Heerenveen gem. Schoterland en wonende te Kuinre. - Eeltjen Boomsma, zonder beroep (Amsterdam)
Bartje Wijngaarden (†)
Hendrik ter Heide, havenmeester 41
Hendrik Kroes, zonder beroep 39
5
09-10
09-10
11.00
Jantje Tjalma, zonder beroep 14 jaar en 2 maanden, geboren en wonende te Kuinre. - Libbe Tjalma, slager
Femmigje Wagter
Martinus van der Woning, zonder beroep 42
Albertus Roek, grofsmid 50
6
10-10
14-11
10.00
levenloos kind, van het mannelijk geslacht. - Engbert de Boer, hoofd eener school
Marrigje Brandsma
Joost van Ens, kastelein 45
Wijpke Koopmans, gemeenteontvanger 35
7
14-11
09-12
06.00
Joost van Ens, kastelein 45 jaar en 5 maanden, geboren en wonende te Kuinre. Elizabeth Rinkema Harm van Ens (†)
Femmigje de Buiten (†)
IJme Koopmans, winkelier 62
Cornelis van der Veer, logementhouder 34
8
09-12
14-12
03.00
levenloos kind, van het mannelijk geslacht. - Gerardus Aloijsius van der Vegt, arbeider
Elisabeth van Leusen
Kornelis van der Veer, logementhouder 34
Drk Wiegmink, kastelein 33
9
15-12
23-12
17.00
Jacoba Boelsma, smidsknecht 23 jaar en 7 maanden, geboren en wonende te Kuinre. - Jacob Boelsma, arbeider
Aaltje Koning
Jan Egberts Buisman, arbeider 56
Hermannus Doedel, schipper 26
10
24-12

steenwijkerland