datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
30-01
15.00
Hans Oosterhof, arbeider 51, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 148. Willemtje Pijlman (†) Jan Oosterhof (†)
Aaltje van Veen (†)
Gerbrand Drent, arbeider 49
Egbert Buisman, arbeider 30
1
31-01
26-02
15.00
Grietje Wagter, zonder beroep 27, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 115. Egbert Buisman Regnerus Wagter (†)
Welmoed de Jong
Tette Coenderts van der Lende, bakker 53
Wiebe Ruardij, schoenmaker 31
2
27-02
27-02
07.30
Jacobjen Donker, zonder beroep 74, geboren te Blankenham en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 22. Sake Meinen Hendrik Donker (†)
Wijbigjen Jettes Nieuwenhout (†)
Jacob Mulder, slager 62
Nanne de Lange, opzichter 47
3
27-02
03-03
22.00
Jan Pijper, zonder beroep 61, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 15c. - Nanne Jans Pijper (†)
Antje Folkerts (†)
Klaas Schaap, veehouder 67
Melis de Vries, arbeider 42
4
05-03
09-03
18.00
Wijpke Koopmans, timmerman 70, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 71. Dina Boersma Meine Wijpkes Koopmans (†)
Wijbigjen Jans Koopmans (†)
Luite van Vels, wagenmaker 41
Pier Douma, machinist 26
5
10-03
29-03
01.00
Froukje Veldkamp, zonder beroep 35, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 7. Jacob Kok Willem Veldkamp (†)
Klaasje Pieters de Boer (†)
Hendrik ter Heide, havenmeester 50
Harmen ter Heide, arbeider 24
6
29-03
07-04
17.30
Jan Luiten van Vels, zonder beroep 83, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 107. Sjeukjen Bruinsma (†) Luite Jans van Vels (†)
Antjen Geerts (†)
Tette Coenderts van der Lende, bakker 53
Wilhelmus Antonius de Zwart, slager 32
7
09-04
24-05
22.00
Kasper Kok, zonder beroep 1, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 84. - Kasper Kok, arbeider
Iddegje Bakker
Jacob Peter Rood, schoenmaker 49
Harmen Wiegmink, voerman 28
8
25-05
19-06
19.00
Peter de Jonge, zonder beroep 85, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 193. - Jan Hendriks de Jonge (†)
Welmoed Jans Hegeman (†)
Sake Meinen, zonder beroep 76
Jacob Mulder, slager 62
9
20-06
01-09
10.00
Berentjen Postma, zonder beroep 78, geboren te Blankenham en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 62. IJssebrand Luites van Vels (†) Dirk Jelten Postma (†)
Geesjen Willems Klomp (†)
Frederik Gorter, notaris 58
Harmen Koopmans, timmerman 30
10
03-09
03-09
07.00
Jan Roos, veehouder 67, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 3 nr. 3. Rigtje Jacobs Conradi Pieter Roos (†)
Trijntje Woud (†)
Peter Sjoerds Pereboom, arbeider 60
Willem Jans de Lange, arbeider 49
11
03-09
09-12
03.00
Elizabeth de Jonge, zonder beroep 66, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 79a. Lammert Belt (†) Jan Dirks de Jonge (†)
IJbeltje Tjeerds van Helden (†)
Leffert Schuuring, zonder beroep 68
Karel Koopmans, bakker 67
12
10-12
30-12
21.30
Jacob Schaap, zonder beroep 2 maanden, geboren te Kuinre en wonende te Oldemarkt. Overleden in een vaartuig liggende in de rivier de Linde. - Jansen Schaap, schipper
Grietje Kuit (†)
Jan Koopmans, grofsmid 64
Meine Koopmans, onderwijzer 45
13
31-12

steenwijkerland