datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
13-01
01.00
Sake Meinen, zonder beroep 79, geboren te Blankenham en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 22. Jacobje Donker (†) Meine Meinen (†)
Aafje Steenbeek (†)
Jacob Mulder, slager 66
Nanne de Lange, opzichter 51
1
14-01
29-03
02.00
Marijgjen van der Werf, zonder beroep 85, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 15e. Pieter Molenberg (†) Kasper Haijes van der Werf (†)
Neeltje Willems Buisman (†)
Klaas Schaap, veehouder 71
Alardus Fledderus, timmerman 35
2
30-03
13-04
08.00
Kornelisje Dijkman, zonder beroep 1 maand, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 8. - Holke Dijkman, kantonnier
Antje Mulder
Thijs Bouma, veehouder 61
IJme Oosting, veehouder 57
3
13-04
09-05
04.00
Jacobus van Veen, zonder beroep 80, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 138a. Aleida Jagtman (†) Nolke Regnerus van Veen (†)
Cornelia Keuken (†)
Gerardus van der Vegt, arbeider 53
Lambertus Postma, visscher 43
4
19-05
14-05
02.00
Lummigje Roek, zonder beroep 83, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 88. Gerrit Achterberg (†) Laurens Roek (†)
Geesjen Koopmans (†)
Aaldert Dekker, zonder beroep 55
Geert Kroes, veehouder 40
5
16-05
09-06
20.00
Andriesje Meinen, zonder beroep 31, geboren te Oldemarkt en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Blankenham. - Meine Meinen, zonder beroep
Willempje Kraak (†)
- 6
10-06
10-06
17.00
Paulus Koopmans, zonder beroep 95, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 69. Dirkje Tuinstra (†) IJme Jans Koopmans (†)
Hendrikje Fledderus (†)
Jan Brandsma, veehouder 59
Wilhelmus Antonius de Zwart, slager 36
7
11-06
13-06
08.00
Jeske Kroes, zonder beroep 27, geboren en wonende te Blankenham. Overleden in deze gemeente. - Harm IJmes Kroes (†)
Antje Steenbeek, veehoudersche (Blankenham)
Jentje van der Veer, bakker 59
Gerrit Berendsen, gemeenteveldwachter 41
8
14-06
18-07
15.00
Frederik Gorter, notaris 62, geboren te Dantumadeel en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 63. Trijntje Boomgaard Klaas Harkes Gorter (†)
Jefke Helder (†)
Luite van Vels, wagenmaker 46
Meine Weijs, koopman 32
9
19-07
07-09
13.00
Anna Zwolsman, zonder beroep 64, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 56. Roelof Kamman (†) Jan Zwolsman (†)
Jantje Buis (†)
Klaas de Boer, winkelier 84
Wijpke Koopmans, gemeenteontvanger 50
10
08-09
20-09
10.30
Antje van Vels, zonder beroep 4, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 140. - Harmen van Vels, arbeider
Wietske Postma (†)
Tette van der Linde, bakker 57
Willem Schuuring, fabrieksarbeider 37
11
20-09
28-10
19.30
Rudolphus Peel, geneesheer 64, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 42. - Petrus Peel (†)
Geertje Rudolf Oosting (†)
Siebolt Zwart, koetsier 53
Simon Boterkooper, schoenmaker 48
12
29-10
08-12
06.00
levenloos kind, van het vrouwelijke geslacht, geboren in een huis staande wijk 1 nr. 16. - Melis de Vries, arbeider
Antje Kamman
Klaas Schaap, veehouder 71
Willem Scheffer, arbeider 56
13
08-12
08-12
08.00
Antje Kamman, zonder beroep 36, geboren te Blankenham en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 16. Melis de Vries Thijs Kamman, arbeider
Jeskjen Steenbeek (†)
Klaas Schaap, veehouder 71
Willem Scheffer, arbeider 56
14
08-12
12-12
18.30
Willem de Lange, veehouder 54, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Zwolle. Reinsje Kooij Jan Willems de Lange (†)
Grietje Poepjes (†)
- 15
30-12

steenwijkerland