datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
20-03
05.30
Anthonij Kroes, zonder beroep 9 maanden, geboren te Oldemarkt en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 50. - Warner Kroes, veehouder
Grietje Brandsma
Sieger de Vries, stoombootkapitein 35
Roelof Steenbeek, bakker 26
1
20-03
10-04
15.00
Anna van Dijk, zonder beroep 86, geboren te Oldemarkt en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 173. Kornelis Makkinga (†) Poppe van Dijk (†)
Lutje de Boer (†)
Fokke Boerstra, schilder 49
Harmen Koopmans, timmerman 37
2
11-04
17-05
12.00
Pietertje Stam, zonder beroep 10, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 2. - Teunis Stam, visscher
Magteldje Kok (†)
Jacob Kok, visscher 46
Harmen Schimmel, vischhandelaar 36
3
18-05
20-05
18.00
Anthonij Belt, winkelier 80, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 121. Christina Peel (†) Harmen Antonius Belt (†)
Agnes Meeeuwes (†)
Luite van Vels, arbeider 51
Wiebe Ruardij, schoenmaker 48
4
21-05
04-07
09.00
Aaltje Meester, zonder beroep 83,, geboren te Schoterland en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 76. AndriesKok (†) Paulus Klaas Meester (†)
Tjitske Kornelis de Vries (†)
Pieter Dikken, winkelier 33
Gerrit Berendsen, veldwachter 45
5
05-07
22-07
07.00
Evert Visser, schipper 48, geboren te Koudum en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 103. Petertje Boelsma Jacob Pieters Visser (†)
Sijtske Romkes van der Veen (†)
Klaas Kok, arbeider 43
Jacob Buisman, arbeider 34
6
22-07
26-07
23.30
Albert Koopmans, zonder beroep 90, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 45. - Hein Albert Koopmans (†)
Teunisje Jans Koopmans (†)
Kasper Kok, arbeider 43
Hendrik Dikken, koopman 31
7
27-07
13-08
01.00
Albertjen van Vels, winkeliersche 75, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 79. Kornelis Gerrits Kok (†) Evert Alberts van Vels (†)
Elisabeth Roelofs Schaap (†)
Jacob Buisman, arbeider 34
Harmen Lageweg, arbeider 34
8
13-08
31-10
13.00
IJme Kroes, zonder beroep 84, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 129. Klaasje Kroes Harmen Kroes (†)
Rikjen Lamberts Damstra (†)
Jacob de Jonge, arbeider 65
Jacob Buisman, arbeider 35
9
01-11
15-11
14.00
Dirk Kok, zandschipper 81, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 6. Johanna Jacoba Molenberg (†) Gerrit Andries Kok (†)
Aaltjen Paauw (†)
Klaas ter Heide, arbeider 69
Teunis Stam, visscher 42
10
16-11
26-11
23.00
Jantje Nijholt, zonder beroep 69, geboren te Doniawerstal en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 111. Laas Doedel Johannes Lijkles Nijholt (†)
IJnske Jelles Bosma (†)
Harm Brugge, timmerman 37
Klaas ter Heide, arbeider 29
11
27-11

steenwijkerland