datum / tijd Overledene Partner(s) Ouders Aangever nr. / datum
14-02
09.00
Maria Doedel, zonder beroep 49, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 46. Cornelis Dijkman (†) Petrus Doedel, fabrieksarbeider
Tecla Bosma
Lugerus van der Woning, bierbottelaar 73
Gerhardus Aloijsius van der Vegt, arbeider 59
1
15-02
11-03
01.00
Klaas Harms Schaap, veehouder 77, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 147. Lammigje Ruardij en eerder van Elisabateh Bouwes Oosten (†) Harm Hendriks Schaap (†)
Lammigje Klazen Pen (†)
Melis de Vries, arbeider 52
Alardus Fledderus, timmerman 41
2
11-03
28-03
21.30
Annigje Andries Kuperus, schippersche 81, geboren te Olderberkoop en wonende te Noordwolde (gem. Weststellingwerf). Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 75. Jacob Jans de Jong (†) Andries Jacobs Kuperus (†)
Akkje Reitses Bos (†)
Doeke Peereboom, winkelier 53
Tiemen Roek, smid 38
3
29-03
28-06
07.00
Geesje de Lange, zonder beroep 7 maanden, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 154. - Pelle de Lange, arbeider
Nelligje Outjes
Klaas Oost, fabrieksarbeider 43
Barteld Lageweg, melkschipper 38
4
28-06
19-08
21.30
Geert Lambertus Roek, smidsleerling 15 geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 138. - Klaas Roek, smid
Lammigje Brugge
Siebolt Zwart, koetsier 60
Pieter Slump, fouragehandelaar 53
5
20-08
22-08
23.30
Peter Schimmel, vrachtrijder 66, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 99. Jannetje Wagter Harmen Schimmel (†)
Wiebigje de Lange (†)
Evert Cornelis Teunis Hekel, fabrieksarbeider 50
Jacob Buisman, gemeentereiniger 38
6
23-08
03-09
12.00
Peter Pereboom, arbeider 71, geboren te Doniawerstal en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 2 nr. 9. Jantjen Groenewoud Sjoert Peters Pereboom (†)
Hilligje Dirks de Jonge (†)
Berend Harder, kuiper 51
Rommert Brandsma, ambtenaar ter secretarie 23
7
05-09
07-09
22.00
Herndrik Ruiter, wagenmaker 29, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 25. Sjoukje Bunt Wessel Ruiter (†)
Aaltje Roek (†)
Doeke Pereboom, winkelier 53
Tiemen Roek, smid 38
8
08-09
01-11
05.00
Haije van der Werf, zonder beroep 89, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 51. Dirkje Keizer Kasper van der Werf (†)
Neeltjen Buisman (†)
Gerhardus Aloijsius van de Vegt, arbeider 60
Harm Brouwer, arbeider 56
9
01-11

steenwijkerland