datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
04-01
10.00
Margje Wagter, zonder beroep 10 maanden, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 149. - Jan Wagter, visscher
Aaltjen de Lange
Gerrit Visser, visscher 62
Pier Douma, machinist 41
1
05-01
24-01
22.00
Jacob Buisman, fabrieksarbeider 19, geboren te Blankenham en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 4. - Petrus Buisman, arbeider
Geesje de Lange
Gerrit Visser, visscher 62
Klaas Oost, kaasmaker 48
2
25-01
25-01
11.00
Jeen van Ens, logementhouder 43, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 128. Rieuwkje Kamman Joost van Ens (†)
Elisabeth Rinkema (†)
Hendrik Dikken, winkelier 39
Albert Boterkooper, schoenmaker 35
3
25-01
08-02
17.00
Marten Willems Harder, schipper 78, geboren te Weststellingwerf en wonende te Leeuwarden. Overleden in een vaartuig liggende in de rivier de Linde. Geertje Harkes (†) Willem Martens Harder (†)
Grietje Jans Douma (†)
Gerrit Berendsen, veldwachter 53
Rommert Brandsma, ambtenaar ter secretarie 28
4
09-02
10-02
15.00
Lugerus van der Woning, bierbottelaar 79, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 47. Gatsche van den Berg Pieter Wigbolts van der Woning (†)
Aafje Harmens Scheeper (†)
Jacob de Jonge, arbeider 72
Entijchius Egbertus de Zwart, slager 46
5
11-02
25-05
11.00
Rommert Meinen, zonder beroep 82, geboren te Blankenham en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 2 nr. 1. Geertje van der Linde Sjoerd Roelofs Meinen (†)
Reinske Rommerts Brandsma (†)
Berend Harder, kuiper 57
Albert Kamman, ruituigverhuurder 52
6
26-05
26-05
05.00
Willem Harder, zonder beroep 1 maand, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 175. - Roelof Harder, visscher
Jantje Kok
Jacob Molenberg, sluiswachter 69
Harmen ter Heide, visscher 41
7
26-05
01-06
15.00
Annigje Schaap, zonder beroep 78, geboren te Oldemarkt en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 118. Sieger Veenstra (†) Hendrik Schaap (†)
Grietje de Ruiter (†)
Pieter Slump, fouragehandelaar 59
Fokke Boerstra, schilder 50
8
02-06
21-06
17.00
Geesje Ram, zonder beroep 67, geboren te Ossenzijl en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 49. Jacob de Jonge Bene Ram (†)
Jantje Poepjes (†)
Entijchius Egbertus de Zwart, slager 47
IJme Kroes, veehouder 34
9
22-06
31-10
11.00
Wijtske Sijtsema, zonder beroep 48, geboren te Mildam en wonende te Kuinre. Overleden in een huis wijk 1 nr. 90. IJssebrand Oosten Tjepke Rijkeles Sijtsema (†)
Jntje Rijkeles Nijenhuis (†)
Thijmen de Boer, veehouder 65
Gerrit Berendsen, veldwachter 54
10
02-11
14-11
08.00
Aafke Peereboom, zonder beroep 78, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 165. Hermannus Wiegmink (†) Homme Peters Peereboom (†)
Neeltje Roelofs Buis (†)
Willem Scheffer, arbeider 67
Melis de Vries, opzichter 58
11
15-11
29-11
04.00
levenloos kind, van het mannelijk geslacht. Geboren in een huis staande wijk 1 nr. 60. - Pelle de Lange, arbeider
Nellegje Outjes
Jenne Oosting, winkelier 48
Rommert Brandsma, ambtenaar ter secretarie 29
12
29-11
14-12
10.00
Geesjen de Jonge, zonder beroep 87, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 182. Harmen van Vels (†) Jan Dirks de Jonge (†)
IJbeltje Tjeerds van Helder (†)
Reinder Jans Steenbeek, veehouder 59
Lourens Roek, smid 34
13
15-12
16-12
08.00
Jantje Schaap, zonder beroep 76, geboren te Weststellingwerf en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 10. Geert Brugge Harm Schaap (†)
Lammigjen Klazen Pen (†)
Siebolt Zwart, koetsier 66
Volken Bunt, melkrijder 26
14
18-12
29-12
16.00
Jacob Smit, visscher 75, geboren te Giethoorn en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 165. Dirkje Pen (†) en eerder van Geertje Hulzinga (†) Wolter Gerrits Smit (†)
Aukje Jochems Mast (†)
Luite Harms van Vels, vischhandelaar 58
Rommert Brandsma, ambtenaar ter secretarie 29
15
30-12

steenwijkerland