datum / tijd Overledene Partner(s) Ouders Aangever nr. / datum
06-03
06.30
Frederik Oost, zonder beroep 90, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 75. Lutjen Heerschap Geert Jochems Oost (†)
Jantjen Freriks Boersma (†)
Klaas Kok, arbeider 57
Jacob Zoer, arbeider 27
1
07-03
09-03
16.00
Trijntje Kuit, zonder beroep 62, geboren te Spanga (gem. Weststellingwerf) en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 65. Tette van der Linde Karste Jacobs Kuit (†)
Trijntje Heines van der Lende (†)
Harm van Vels, arbeider 57
Klaas ter Heide, arbeider 42
2
10-03
30-03
02.30
Cornelia Antje Roek, zonder beroep 19, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 130. - Klaas Roek, smid
Lammigje Brugge
Siebolt Zwart, koetsier 70
Dirk Johannes van den Bosch, bakker 30
3
30-03
26-03 Geesje de Boer, zonder beroep 68, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Lemsterland. ongehuwd Lubbertus de Boer (†)
Anna Roek (†)
- 4
04-04
17-04
03.00
Boukje Kamman, zonder beroep 77, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 73. Albertus Roek (†) Tiemen Roelofs Kamman (†)
Jantjen Kuiper (†)
Petrus Johannes Scheltinga, arbeider 70
Jacob Zoer, arbeider 28
5
18-04
22-04
08.00
Femmigjen Brandsma, zonder beroep 84, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 139. Hendrik Lens (†) Willem Rommerts Brandsma (†)
Peterjen Roelofs Kok (†)
Laurens Roek, zonder beroep 62
Pieter van der Weg, manufacturier 26
6
23-04
14-05 Jan de Lange, veehouder 65, geboren te Steenwijkerwold en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Zwolle. Aaltje Wallinga Marten Jacobs de Lange (†)
Pietertje Jacobs Pen (†)
- 7
20-05
29-05
01.00
Thijs Johannes Bouma, zonder beroep 78, geboren te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf) en wonende te Kuinre. Overleden in en huis staande wijk 1 nr. 57. Catharina de Vent (†) Johannes Geerts Bouma (†)
Hendrikje Hendriks Bos (†)
Hermannus Doedel, melkrijder 57
Rudolfus Johannes Scheltinga, smidsknecht 24
8
30-05
01-08
08.00
Mellius Vlas, assistent directeur zuivelfabriek 26, geboren te Workum en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 23. - Tjibbe Vlas, bedrijfschef eener zuivelfabriek (Workum)
Beeuw Kramer (Workum)
Melis Haagsma, directeur zuivelfabriek 47
Eelke Haagsma, directeur zuivelfabriek 39 (Sloten)
9
01-08
27-08
11.00
Wiebe Dijkman, zonder beroep 60, geboren te Schoterzijl (gem. Lemsterland) en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 3 nr. 1. Geertje Attema (†) Cornelis Holkes Dijkman (†)
Martje Wiebes van der Gaast (†)
Harm Pen, arbeider 39 (Slijkenburg)
Klaas Fledderus, timmerman 27 (Slijkenburg)
10
29-08
30-08
13.00
Hendrikje Glastra, zonder beroep 81, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 59. Egbert Jannes van der Molen (†) en eerder van Willem van Ens (†) Jan Glastra (†)
Hilligje Klaassen de Jonge (†)
Hein Koopmans, koster 70
Melis de Vries, opzichter 63
11
31-08
12-09
01.30
Gerrit de Boer, subontvanger 71, geboren te Echten (gem. Lemsterland) en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk 1 nr. 109. Cornelia Heemsbergen Lubbertus Torteles de Boer (†)
Anna Lourens Roek (†)
Jenne Rudolph Oosting, veehouder 42
Gerrit Pen, slager 32
12
12-09
13-11
14.00
Helena Wilhelmina Peel, zonder beroep 70, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in een huis staande wijk1 nr. 129. - Petrus Peel (†)
Geertje Oosting (†)
Siebolt Zwart, arbeider 71
Albert Boterkooper, schoenmaker 41
13
14-11

steenwijkerland