datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
31-12
16.00
Gerben, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 17. Karel Koopmans, bakker 42  Jantje Veenstra 37 Jan Buis, timmerman 57
Egbert de Bruin, huisschilder 39
1
01-01
04-01
00.30
Geesje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 97. Klaas de Jong Pen, veehandelaar 29  Marrigje Pals 25 Johannes Rood, kleermaker 56
Luite Rieswijk, postbode 30
2
04-01
13-01
06.00
Roelof, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 9. Gerrit Egberts Harder, arbeider 45  Elisabeth Pijleman 41 Dirk Kok, arbeider 48
Jan Egberts Buisman, arbeider 42
3
13-01
18-01
01.00
Kornelia, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 83. Peter Schimmel, arbeider 31  Jannetje Wagter 30 Hendrikus van de Bult, schoenmaker 58
Gerrit van der Werf, arbeider 45
4
18-01
24-02
09.00
Jakob, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 76a. Willem Veldkamp, arbeider 36  Klaasje de Boer 37 Dirk Veldkamp, arbeider 32
Jacob Veldkamp, arbeider 31
5
24-02
05-03
11.00
Willem, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 178. Harm van der Heide, veldwachter 43  Anna Bierman 40 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Jan Wijpkes Koopmans, koopman 56
6
06-03
07-03
10.00
Hendrik, geboren in een huis staande wijk 3 nr.: 7. Jan Andries Oosterkamp, tolgaarder 31  Aaltje Jonker 29 Harm van der Heide, veldwachter 43
Joost van Ens, kastelein 30
7
07-03
07-03
23.00
Jacoba, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 18. Herman Hendrik Dalman, evangelist 36  Aaltje Evers 40 Tiemen Groen, veehouder 58
Jochem Oost, arbeider 39
8
09-03
14-03
16.00
Christina, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 98. Luite Riesewijk, postbode 30  Catharina Tromp 35 Jan Wijpkes Koopmans, koopman 56
Willem ter Heide, arbeider 30
9
15-03
15-03
12.00
Jan, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 89. Kornelis Roek, grofsmid 47  Grietje Kroes 43  Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Joost van Ens, kastelein 30
10
16-03
18-03
01.00
Michaèl Bernardus, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 39. Michiel Zwart (†)    Felicula van Koersveld 31 aangifte: Petrus Peel, heel- en vroedmeester 67
Harm van der Heide, veldwachter 43
Joost van Ens, kastelein 30
11
18-03
31-03
09.00
Geesje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 102. Albertus Roek, grofsmid 36  Boukje Kamman 32 Johannes Kok, grofsmid 51
Janssen de Boer, grofsmid 36
12
31-03
10-04
07.00
Gerrit Hessel, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 93. Gerrit Jan Kasteel, hoofdonderwijzer 31  Arendina van der Saag 29 Tette Peters Pereboom, koopman 56
Jan Zwolsman Janszoon, aannemer 41
13
10-04
12-05
07.00
Hendrik, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 140. Peter Dikken, arbeider 32  Wietske Haantjes 35 Jacob Kok, arbeider 50
Gerrit Kaspers van der Werf, arbeider 45
14
12-05
15-05
10.00
Femina Elizabeth, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 51. Roelof Hendrik Pen, broodbakker 26  Grietje Koopstra 29 Hendrik van der Meer, vleeschhouwer 73
Johannes Koopstra, zonder beroep 66
15
16-05
20-06
01.00
Atje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 104. Jan Dijkman, kastelein 29  IJbeltje Pieters Rijkema 28 Sipke van der Werf, scheepstimmerman 50
Hermannus Coops Wiegmink, scheepstimmerknecht 38
16
20-06
14-07
06.00
Jantje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 101. Libbe Tjalma, slager 43  Femmigje Wagter 37  Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Joost van Ens, kastelein 31
17
14-07
08-08
20.00
Joanna Francisca, geboren in een huis staande wijk 2 nr.: 3. Franciscus Petrus Coopman, logementhouder 36  Catharina Oosterkamp 38 Samson Gokkes, koopman 46 (Amsterdam)
Joost van Ens, kastelein 31
18
10-08
06-09
20.00
Willem, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 179. Hernmannus Fledderus, schipper 36  Piertje Brandsma 33 Hartman van Dijk, zonder beroep 54
Joost van Ens, kastelein 31
19
07-09
30-09
14.00
Froukje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 67. Dirk Veldkamp, arbeider 33  Freerkjen de Haan 36  Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Gerrit Egberts Harder, arbeider 45
20
30-09
29-10
14.00
Wimpje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 11. Reinder Fledderus, timmerman 34   Rieuwkje Kamman 30 Roelof Kamman Hendrikszoon, arbeider 45
Jan Egberts Buisman, arbeider 43
21
30-10
12-11
10.30
Roelof, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 57. Luite van Vels, grofsmid 26 Jansje Klaver 33 Jan Hegeman de Jonge, grofsmid 73
Kornelis Makkinga, schoenmaker 62
22
13-11
02-12
00.30
Hendrik, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 91. Hendrik Dragt (†) Lolkje Glastra 38 aangifte: Petrus Peel, medicine doktor 32
Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Harm van der Heide, veldwachter 44
23
04-12
08-12
23.00
Trijntje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 159. Jan Pieters Rood, arbeider 45 Rigte Jacobs Conradi 35 Haije Kaspers van der Werf, scheepstimmerman 56
Jochem Oost, scheepstimmerman 51
24
09-12
14-12
02.00
Trijntje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 16a. Alardus de Boer, visscher 28  Grietje de Lange 26 Roelof Hendriks Kamman, arbeider 45
Joost van Ens, kastelein 31
25
14-12
19-12
18.30
Tetje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 60. Kornelis Schoondorp, wagenmaker 24  Geiske Wijnia 26 Wouter Mastenbroek, schipper 56
Pieter Buwalda, goudsmid 41
26
20-12

steenwijkerland