datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
02-01
11.00
Jantje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 19. Jochem Oost, arbeider 40  Trijntje Boersma 35 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Jochem Glastra, huisschilder 32
1
02-01
02-01
18.30
George Henri Albert Willem, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 61. Jacobus Meijlink, notaris 48 Eelkje Catharina Albertina Sntehlage 36 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Roelof Kamman Albertszoon, aannemer 36
2
05-01
06-01
11.00
Botte, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 142. Haije van der Werf, scheepstimmerman 52  Aaltje Kok 43 Sipke van der Werf, scheepstimmerman 51
Jansen de Boer, grofsmid 36
3
08-01
18-01
20.00
Hilligjen, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 17c. Jochem Glastra, huisschilder 32  Willempke de Lange 29 Roelof Kamman Hendrikszoon, arbeider 45
Jacob Mulder, slager 39
4
19-01
19-01
21.00
Auke, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 8a. Jochem Oost Jacobszoon, arbeider 48  Stientje de Jonge 37 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 80
Jacob Kok, arbeider 51
5
20-01
22-01
21.30
Jan, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 165. Jan Koopmans, grofsmid 40  Lolkje Kis 41 Herman Visscher, timmerman 30
Hendrik Rood, kleermaker 28
6
23-01
19-02
02.00
Antje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 30. Teunis van Zalen, broodbakker 32  Harmpke Wagter 30 Lubertus de Boer, broodbakker 57
Hein Koopmans, kastelein 25
7
19-02
21-02
09.00
Michiel Heine, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 48. Hein Koopmans, kastelein 25  Antje Groen 27 Franciscus Petrus Coopman, logementhouder 37
Joost van Ens, kastelein 31
8
22-02
23-02
11.30
Frans, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 85. Frans de Bok, schipper 35  Aagje Pieters de Jong 30 Haije Kaspers van der Werf, scheepstimmerman 56
Jochem Jans Oost, scheepstimmerman 51
9
24-02
21-03
13.30
Harm, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 76. Johannes Krediet, postbode 33  Wijpke Kramer 34 Jan Meinen Koopmans, grofsmid 42
Hendrik Rood, kleermaker 29
10
22-03
23-03
20.00
Grietje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 125. Wouter Brandsma, korenmolenaar 29  Maria de Jonge 28 Libbe Tjalma, koopman 43
Joost van Ens, kastelein 31
11
24-03
02-04
12.00
Jan, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 97. Klaas de Jong Pen, koopman  Marrigje Pals 26 aangifte: Petrus Peel, medicine doctor 33
Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 81
Harm van der Heide, veldwachter 44
12
03-04
10-04
13.00
Pietje, geboren in hun vaartuig liggende in de rivier de Linde. Jan Gerrits van der Zee, schipper 42  Dirkje Rinzes Visser 36 Sipke van der Werf, scheepstimmerman 51
Albert van der Werf, scheepstimmerman 42
13
11-04
23-04
05.00
Johanna, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 75a. Jacob Johannes Vos, arbeider 64  Annigje Bloemer 37 Jan Meinen Koopmans, grofsmid 41
Hendrik Rood, kleermaker 29
14
24-04
31-05
14.00
Jelte, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 21. Jacob Mulder, veehouder 39  Kornelisje Jeltes de Jong 34 Harm van der Heide, veldwachter 45
Joost  van Ens, kastelein 31
15
01-06
09-06
10.00
IJme, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 63. Karel Koopmans, broodbakker 44  Jantje Veenstra 39 Peter Schimmel, arbeider 33
Luite Oosting, winkelier 32
16
09-06
28-06
05.30
Aaltje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 93. Gerrit Jan Kasteel, hoofdonderwijzer 32  Arendina van der Saag 26 Tette Peters Pereboom, koopman 69
IJme Meine Koopmans, opzichter 49
17
28-06
10-07
09.00
Harmke, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 27a. Koendert Weggen, arbeider 33 Aaltje van der Veen 26 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 81
Joost van Ens, kastelein 32
18
10-07
04-08
21.00
Petertje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 182. Willem Scheffer, arbeider 28 Trijntje Boelsma 31 Lammert Visscher, visscher 53
Warner Koopmans, slager 26
19
06-08
07-08
06.00
Klaas, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 90a. Klaas Klaassen Pen, visscher 33  Meintje Nolles 30 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 81
Harm van der Heide, veldwachter 45
20
08-08
07-08
08.00
Nuttert, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 82. Roelof Kamman Albertszoon, aannemer 37  Anna Zwolsman 37 Reinder Fledderus, timmerman 35
Joost van Ens, kastelein 32
21
08-08
04-09
09.00
Aaltje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 77b. Hans Oosterhof, arbeider  Willemtje Pijlman 23 aangifte: Petrus Peel, medicine doctor 33
Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 81
Jan Zwolsman Janszoon, aannemer 42
22
05-09
09-09
21.00
Henderika, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 17b. Reitze Boelsma, arbeider 46  Margaretha Brans 43  Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 81
Harm van der Heide, veldwachter 45
23
10-09
26-09
08.00
Jakob, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 75. Hendrik Rood, kleermaker 29  Jantje Visscher 27 Jan Hoekstra, kleermaker 65
Jan Meine Koopmans, grofsmid 42
24
26-09
11-11
22.00
Andries, geboren in hun vaartuig liggende onder wijk 1 in deze gemeente. Aart Evers, schipper 42 (Putten)  Maartje van Beitel 30 (Putten) Gerrit Egberts Harder, arbeider 46
Jan Gerrits Kok, visscher 42
25
12-11
11-11
23.00
Annigje, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 39. Warner Koopmans, slager 26  Geesje de Ruiter 27 Marten van der Woning, arbeider 59
Harm van der Heide, veldwachter 45
26
12-11
30-11
05.00
Adolphina, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 18. Herman Hendrik Dalman, evangelist 38  Aaltje Evers 41 Jan Dirks de Jonge sr, schoenmaker 81
Roelof Kamman Hendrikszoon, arbeider 46
27
01-12
29-11
22.00
Sjoerd, geboren in een huis staande wijk 3 nr.: 4. Peter Sjoerds Pereboom, arbeider 38  Jantje Groenewoud 42 Harm van der Heide, veldwachter 45
Joost van Ens, kastelein 32
28
01-12
02-12
14.00
Lambertus, geboren in een huis staande wijk 1 nr.: 67. Hielke Buisman, arbeider 35 Maria Lamberts de Boer 33 Joost  van Ens, kastelein 32
Jan de Jonge Hendrikszoon, koopman 31
29
03-12
18-12
16.00
Femmigje, geboren in een huis staande wijk 3 nr.: 9. Egbert Mulder, veehouder 39  Hilligje Dikken 43 Pieter Glastra, kuiper 45
Joost van Ens, kastelein 32
30
19-12

steenwijkerland