datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
19-02
09.00
Jacoba Albert Zwolle, arbeider 53 Reintje Minnes van der Linde Wijpke Koopmans, gemeenteontvanger 31
Hermannus Buisman, arbeider 30
1
19-02
07-04
14.00
Johanna Hans Oosterhof, arbeider 37 Willemtje Pijlman Jacob Peter Rood, schoenmaker 35
Harmen Brouwer, arbeider 32
2
07-04
26-04
17.00
Joke Kornelis Kamman, veehouder 37 Oeke Rinkema Joost van Ens, kastelein 40
Wijpke Koopmans, gemeenteontvanger 32
3
26-04
24-05
05.30
Karst Willem ter Heide, arbeider 40 Garrigje Vaartjes Albertus Wiegmink, turfmeter 73
Peter Schimmel, koopman 42
4
24-05
26-05
06.30
Hendrik Sjerp Wierda, arbeider 27 Martje Molenaar Alte Jans de Boer, logementhouder 42
Wijpke Koopmans, gemeenteontvanger 32
5
26-05
28-06
06.00
Lieuwe Hendrik ter Heide, havenmeester 36 Minke van der Ploeg Jan van Blankenstein, schipper 37 (Meppel)
Doeke Pereboom, kastelein 29
6
28-06
06-07
03.00
Jan Jetze de Haan, visscher 36 Margje Visser Its Boersma, koperslager 55
Marten Douma, visscher 38
7
06-07
20-07
16.00
Johanna Margaretha Elizabeth Willem van Eck, burgemeester 32 Johanna Elizabeth van Ankum Hartman van Dijk, wethouder 64
Frederik Gorter, notaris 44
8
20-07
24-07
05.00
Willem Frederik Frederik Gorter, notaris 44 Trientje Boomgaard Joost van Ens, waagmeester 41
Jacobus Lambertus Kroes, klerk 39
9
24-07
24-07
14.30
Gerrit Pieter Wachter, schipper 42 Margje Oppersma Roelof Otter, schippersknecht 33
Simon Boterkooper, schoenmaker 30
10
24-07
30-08
13.00
Harm Warner Kroes, zonder beroep 34 Klaasje Steenbeek Harm van der Heide, veldwachter 54
Alte Jans de Boer, logementhouder 43
11
30-08
04-09
13.30
Albartus Dirk Wiegmink, timmerman 39 Klaasje Buis Johannes Pier Bakke, timmerman 42
Jan Wiegmink, scheepstimmerman 31
12
04-09
07-09
17.00
Aleida Martinus Douma, visscher 38 Anna Maria Bruggenweert Harm van der Heide, veldwachter 54
Jetze de Haan, visscher 36
13
07-09
09-09
13.00
Sjoert Doeke van der Lende, veehouder 41 Trijntje Pereboom Harm van der Heide, veldwachter 54
Alte Jans de Boer, logementhouder 43
14
09-09
25-09
15.00
Albert Kornelis van der Veer, winkelier 30 Reintje Kamman Reinder Fledderus, koopman 38
Kornelis Kamman, koopman 38
15
25-09
18-10
19.00
Lutje Gerrit Kornelis Kok, schipper 26 Jantje Oost Alte Jans de Boer, logementhouder 43
Andries Hardenberg, vrachtrijder 40
16
18-10
25-10
01.00
Geesje IJme Roek, grofsmid 37 Marrigje Pals Joost van Ens, kastelein 41
Jentje van der Veer, bakker 41
17
25-10
29-10
20.00
Sijtze Gerbrand Drent, arbeider 36 Geertje de Lange Jan Koopmans, koopman 58
Joost van Ens, kastelein 41
18
29-10
20-11
20.00
Aaltje Luite Oosting, winkelier 42 Crisje de Boer Karel Koopmans, bakker 53
Jan Steenbeek, zonder beroep 25
19
20-11

steenwijkerland