datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
13-02
15.00
Rieuwkje Meine Koopmans, onderwijzer 32 Antje Fledderus Koendert Hulzinga, schipper 44
Hendrik Kroes, zonder beroep 47
1
14-02
19-02
16.00
Annigje Doeke Molenberg, arbeider 25 Hendrikje van der Heide Piet Buisman, arbeider 28
Jan Harder, arbeider 25
2
21-02
04-03
07.00
Thijs Melis de Vries, arbeider 40 Antje Kamman Jansen Outjes, zonder beroep 56
Jan Kroes, winkelier 29
3
05-03
10-03
14.00
Aukjen Geert Oost, arbeider 34 Jantje de Lange Willem de Lange, arbeider 38
Klaas Kok, arbeider 34
4
12-03
17-03
11.30
Margjen Klaas Kok, arbeider 34 Hiltje Bos Alte de Vries, arbeider 59
Hendrik van de Boer, kleermaker 42
5
18-03
22-03
17.30
Piet Albert Kamman, koetsier 34 Wiepkje Mulder Kornelis van der Veer, arbeider 41
Jeen van Ens, kastelein 25
6
22-03
23-03
04.00
Jantje Jansen Schaap, schipper 34 Grietje Kuit Joost Schaap, schipper 65
Jeen van Ens, kastelein 25
7
23-03
26-03
06.00
IJssebrand Barteld Lageweg, arbeider 26 Hendrikje Oosten Lambertus Postma, visscher 37
Hendrik Buisman, boerenknecht 26
8
26-03
23-04
23.30
Jurrie Jan Broersma, schipper 43 Margje Bron Simon Boterkooper, schoenmaker 41
Jacob Buisman, boerenknecht 26
9
25-04
20-07
07.00
Jantje Willem Pelle de Lange, arbeider 38 Elsje de Boer Feike Hoogma, koperslager 28
Jeen van Ens, kastelein 26
10
20-07
21-07
22.00
Jan Jansen Outjes, visscher 57 Geesje Lens Jan Jacobus Kroes, winkelier 29
Jeen van Ens, kastelein 26
11
23-07
21-07
22.00
Piet Jansen Outjes, visscher 57 Geesje Lens Jan Jacobus Kroes, winkelier 29
Jeen van Ens, kastelein 26
12
23-07
07-09
14.00
Bate Egbert Buisman, arbeider 29 Feikje ter Heide Jan Jacobus Kroes, winkelier 30
Jeen van Ens, kastelein 26
13
18-09
28-11
00.30
Jannetje Harmen Schimmel, vischhandelaar 28 Petertje Scheffer Luite van Vels, wagenmaker 40
Bene Doeve, winkelier 35
14
28-11
10-12
22.30
Julius Siprianus Feike Hoogma, koperslager 28 Ida Klara Leuring Jeen van Ens, kastelein 26
Pier Douma, machinist 24
15
10-12
25-12
00.00
Gerrigje Harmen ter Heide, arbeider 23 Hendrika Gouda Slagter Hendrik Jacob Bruin, schipper 48
Gerrit Visser, arbeider 45
16
27-12

steenwijkerland