datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
08-01
04.15
levenloos kind - Sipke Koopmans, timmerman 32
Antje Teetske Koopmans
Sipke Koopmans, timmerman 32 1
08-01
06-02
02.30
Hilligje de Boer, zonder beroep 32, geboren te Oldemarkt en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Heerenveen. Rikkinus Kroes Johan de Boer, veehouder (Ossenzijl)
Jetske van der Linde (Ossenzijl)
- 2
17-02
15-02
06.30
Beerendina van der Veer, zonder beroep 79, geboren te Workum en wonende te Kuinre. Harmen Brugge (†) Jentje van der Veer (†)
Johanna Jacoba de Vries (†)
Roelof Woudsma, landarbeider 52 3
15-02
11-05
08.00
Auke Oost, zonder beroep 75, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Doetinchem. Geertje van der Molen (†) Jochem Oost (†)
Stientje de Jonge (†)
- 4
15-05
05-06
06.00
Hendrik Dragt, zonder beroep 75, geboren en wonende te Kuinre. Overleden in de gemeente Lemsterland. Jantje Kooi (†) Hendrik Dragt (†)
Lolkje Glastra (†)
- 5
08-06
30-06
19.30
Franciscus Cornelus Maria van Deutekom, zonder beroep 3, geboren en wonende te Kuinre. - Antoon Frans van Deutekom, zuivelfabrieksarbeider
Johanna Maria van de Coevering
Hendrikus Johannes Konst, landarbeider 24 6
01-07

steenwijkerland