datum / tijd Kind Vader Moeder Getuigen nr. / datum
17-01
05.00
Gerrit Jan Auke Oost, machinist 28 Geertje van der Molen Evert Hekel, werkman 46
Kasper Kok, werkman 41
1
18-01
11-02
03.30
Elizabeth Jeen van Ens, logementhouder 33 Rieuwkje Kamman Fokke Boerstra, schilder 40
Hendrik Dikken, winkelier 29
2
12-02
16-02
04.30
Wobbigje Lammert Woudsma, winkelier 28 Elizabeth Brandsma Aaldert Slagter, schipper 36
Jeen van Ens, kastelein 33
3
16-02
10-03
08.30
Sijbrand Roelof Steenbeek, bakker 25 Catharina van der Goot Fokke Boerstra, schilder 40
Hendrik Dikken, koopman 29
4
10-03
17-03
23.00
Jochem Jacobs Harmen Koopmans, timmerman 36 Zwaantje Oost Jan Koopmans, smid 70
Jan Ruiter, schipper 45
5
19-03
21-03
13.30
Andreas Lutgerus Petrus Bernardus Velner, arbeider 41 Johanna van der Woning Lugerus Pieters van der Woning, tapper 69
Hendrik Dikken, winkelier 29
6
21-03
09-04
16.00
Antje Joske Klaas Steenbeek, veehouder 32 Klaasje Kroes Hermannus Fledderus, schipper 66
Roelof Steebeek, bakker 25
7
10-04
01-06
12.00
Anthonij Warner Kroes, veehouder 40 Grietje Brandsma Geert Kroes, veehouder 42
Roelof Steenbeek, bakker 25
8
02-06
28-06
02.00
Luite Barteld Lageweg, arbeider 35 Hendrikje Oosten Tiede de Jong, kaasmaker 43
Jeen van Ens, herbergier 33
9
28-06
29-06
01.00
Reinsje Pelle de Lange, veehouder 28 Nelligje Outjes Jeen van Ens, kastelein 33
Wouter Anthonij Steenbeek, veehouder 30
10
30-06
29-07
20.30
Aaltje Doeke Molenberg, arbeider 33 Hendrikje ter Heide Willem Molenberg, arbeider 72
Jan ter Heide, arbeider 33
11
30-07
30-07
07.00
Willemtje Jan ter Heide, arbeider 33 Aaltje Oosterhof Willem Molenberg, arbeider 72
Doeke Molenberg, arbeider 33
12
30-07
25-08
06.00
Hans Albert Oosterkamp, visscher 30 Geertje Tapke Oosterhof Hendrik Schuuring, visscher 43
Hendrik Dikken, winkelier 30
13
25-08
22-09
01.00
Jentje Lomme van der Veer, bakker 29 Wimpje Fledderus Hendrik ter Heide, havenmeester 57
Alardus Fledderus, timmerman 38
14
24-09
01-11
18.00
Willem Harmen Schimmel, visschhandelaar 36 Petertje Scheffer Willem ter Heide, arbeider 60
Teunis Stam, visscher 41
15
02-11

steenwijkerland